מודל ה Big 5

מאת : דניאל דנינו.

הסקרנות האנושית בנוגע לאישיות ומה היא אומרת עלינו כבני אדם היא נרחבת, וניתן לראות עדות חיה לה בדפי האינטרנט המציעים מגוון של מבחנים לבדיקת האישיות, האינטליגנציה והמוח. תאוריות אישיות ניסו במשך שנים להבין כמה תכונות אישיות יש לאדם, בראשם גורדון אלפורט, פסיכולוג אמריקאי המתמחה באישיות, אשר חקר והגיע ל- 4,000 תכונות אישיות שיכולות להיות לאדם. Goldberg, L. R. (1993)

בתחילת שנותה-90 נשמעו טענות רבות נגד השימוש במבחני אישיות בעת מיון וגיוס עובדים, וטענו כי למבחנים אלו תוקף נמוך, אולם בשנים האחרונות ישנה זהירות אופטימית ושינוי דרך החשיבה. עולה הטענה כי ארגון התכונות בתוך מסגרת ושימוש בתכונות כמנבאות הובילה לקשרים יציבים יותר בין תכונות אישיות ותפוקה בעבודה. מודל אישיות פופולארי כיום הוא מודלה-Big 5, מודל המחלק את תכונות האישיות לחמש תכונות ליבה. מודל ה-Big 5 נמצא כחוצה תרבויות ויציב לאורך זמן Barrick, M. R., & Mount, M. K.(1991).

להמשך…

הקשר בין סגנון התקשרות בגיל צעיר לתפקוד בזוגיות

קרן קפלן ופרופ' אורן קפלן, פסיכולוגים קליניים

מקור הקשר בין ינקות לזוגיות: ג'ון בולבי ותאורית ההתקשרות – Attachment
ג'ון בולבי סבר שהאופן בו נוצרות התקשרויות בילדות המוקדמת משפיע על הקשרים הרומנטיים שנוצרים בבגרות. כיום זו אולי תפיסה ברורה מאליה, אך עד לפני כמה עשרות שנים לא נתפס הקשר הרגשי בין הורה לתינוק כמשמעותי והוא התמקד בעיקר במתן צרכים פיזיולוגיים. לפי התפיסה שרווחה אז, יחסי קרבה, אהבה ותלות מתפתחים רק בשלב מאוחר בהרבה.

להמשך…